Blandarvispar till både sega massor och lågviskös lack.