Verktyg för exakt utmätning av vinklar och avstånd.