• Snabba leveranser
 • Billig frakt
 • Kvalitétsprodukter
Priser inkl. moms

Tjära och roslagsmahogny till båten, huset, och altanen.

Trätjära är en av Sveriges äldsta produkter för impregnering och ytskydd av träkonstruktioner. Man kan säga att trätjära är naturens egna röt-, mögel- och svampskydd. Vid skada på ett träd producerar trädet kåda vid skadan, kådan motverkad bildandet av röta och angrepp av organismer. Tjära är torrdestillerad kåda och ger ett mycket bra skydd mot sol (UV-ljus), röta, alger, mögel och påväxt. Vi säljer både ren dalbränd trätjära och roslagsmahogny. Roslagsmahogny är en klassisk svensk ytbehandlingsprodukt som består av trätjära, rå linolja och balsamterpentin. Vid impregnering av altaner, trädäck, bryggor och andra konstruktioner där man vill ha en behandling som tränger in i virket passar roslagsmahogny mycket bra. Jämfört med konventionell "träolja" har tjärolja och roslagsmahogny ett överlägset skydd mot röta, torrsprickor och påväxt.

Målning och underhåll av tjärade ytor är mycket enkel. Vid målning av obehandlat virke ska man måla två gånger med någon veckas mellanrum. Därefter är underhållsintervallen 4-10 år beroende på ytans utsatthet. Sydsidor påfrestas alltid mest och behöver därför målas oftare. Tjära ska alltid målas på varma och soliga dagar för bästa inträngningsförmåga och torktid.

Trätjära används till målning av fasader, timmerstugor, stolpar, träbåtar, spåntak, staket, ladugårdar, trätak och andra träkonstruktioner som behöver ett bra skydd mot röta, angrepp och UV-ljus. Tjära är också en beståndsdel vid tillverkning av roslagsmahogny och andra sorters träoljor som används till impregnering och ytskydd av altaner, bryggor, båtar, trädäck, utomhusmöbler och liknande. Historiskt har man även använt tjära som rostskydd på järn, impregnering av rep, snöre och tågvirke, som tillsats till rödfärg och för att tillverka svarttjära/rödtjära.

Dalbränd Trätjära är den finaste kvalitén. En riktigt fin tjära ska vara ljus, dofta naturligt och vara lättarbetad. En bra kvalité torkar snabbare, tränger in bättre och ger ett långvarigt skydd. Tjäran har en gulbrun/gyllenbrun kulör.

Furutjära är en ungsbränd tjära för ytbehandling av träkonstruktioner. Jämfört med Dalbränd Tjära är Furutjäran aningen mörkare och lite trögare att arbeta med. Furutjäran ger en brun/mörkbrun yta.

Svarttjära och rödtjära är nyanserade i klassiska kulörer. Många vill ha en helt svart yta och då är det perfekt med en svartpigmenterad tjära. Rödtjära har använts Svarttjäran och rödtjäran innehåller färgpigment vilket ger ett extra bra skydd mot UV-ljus.

Roslagsmahogny är en blandning av tjära, linolja och terpentin. Roslagsmahogny är en klassisk ytbehandlingsmetod som ger konstruktionen en mycket god hållbarhet mot UV-ljus, röta och påväxt. Roslagsmahogny är mycket populärt för att olja altaner, trädäck, bryggor, stolpar, fasader och liknande ytor. Till skillnad från ren tjära tränger roslagsmahogny helt in i virket vilket gör att man kan använda det på utomhusmöbler och altangolv. Roslagsmahogny kan även pigmenteras för att få olika vackra nyanser. Roslagsmahognyn finns i en mörk och en ljus nyans.

Tjärolja är ett miljövänligt sätt att olja och behandla träkonstruktioner som stolpar, altaner, bryggor, trädäck, fasad, kompostlådor m.m. Till skillnad från roslagsmahogny innehåller tjäroljorna ingen terpentin. Frånvaron av terpentin gör att tjäroljan torkar långsammare men man slipper användandet av lösningsmedel.

 • 55011-asfaltsklister-papptak-plattak

  Asfaltsklister

  Baserad på specialasfalt och polymer. Limmar takpapp, fogning av takpapp, tätar och reparerar skarvar, sprickor och anslutningar på plåttak och papptak.
  156,25 kr
 • 55143-takmassa-kallflytande-papptak-betong-mur-tegel

  Takmassa

  Kallflytande bitumenbaserad glasfiberarmerad takmassa till papp- och plåttak. Förlänger livslängden på gammal papp och plåt. Ger en fogfri beläggning.
  495,00 kr
 • 55231-kallasfalt-hagmans-fuktsparr

  Hagmans Kallasfalt

  Asfaltslösning för fuktisolering av mur och betong. Skapar en vattentät och slitstark yta ovan och under mark.
  156,25 kr
 • 55001-asfaltskitt-1kg

  Asfaltskitt

  Fiberförstärkt asfaltskitt för reparationer och tätning av papptak och plåttak. UV-beständig, vattentålig, flexibel och fyllande.
  127,50 kr
 • 55251-asfaltsprimer-1l-grundfarg-papptak-mur-vattensparr.jpg

  Asfaltsprimer

  Lågviskös kallasfalt för grundning av papptak, isolering av grundmurar etc. Bitumenbas.
  148,00 kr
 • Dunk fylld med mörk furutjära av hög kvalité.

  Furutjära

  Traditionell trätjära av Dalbränd typ. Används till behandling av trä. Även som beståndsdel i tjäroljor om man blandar med rå linolja och terpentin. Kan brytas med färgpigment för röd/svart/silver/gul/brun nyans.
  193,66 kr
 • Dahlbränd trätjära som skyddar mot alger och mögel mm.

  Dalbränd Trätjära

  Dalbränd Tjära till behandling av träfasad, spåntak, bryggor, stolpar etc. Ljus och fin kvalité.
  265,45 kr
 • Flaska med grönkork fylld med träolja som ger ett långvarigt skydd.

  Tjärolja ECO 20/80

  80% linolja, 20% tjära. Olja och impregnera bryggor, altaner, fasad, stolpar, timmerstugor etc.
  198,68 kr