• Snabba leveranser
  • Billig frakt
  • Kvalitétsprodukter
Priser inkl. moms

Hörselkåpor från 3M Peltor. Hörselskydd med Bluetooth och mikrofon.

Med varumärkerna Peltor och E-A-R är 3M världsledande inom passiv- och aktiv hörselskyddsteknik. Med över 50-års erfarenhet och teknologisk forskning har 3M Peltor blivit den ledande aktören på marknaden inom hörselskydd. Peltors produkter erbjuder högsta möjliga komfort och ett säkert skydd mot buller och störande ljud. Peltor var först med att erbjuda hörselskydd med medhörning vilket gjorde att byggarbetare och industriarbetare kunde kommunicera med varandra samtidigt som man skyddades mot skadliga ljud.

Vi erbjuder ett komplett sortiment med hörselkåpor från 3M Peltor. Vi har både vanliga passiva hörselkåpor samt hörselkåpor med Bluetooth för kommunikation på arbetsplatsen. Vi har även ett stort antal specialprodukter som passar till 3M Speedglas svetshjälmar, Versaflo andningsmasker, skyddshjälmar och specialprodukter för läkemedels- och livsmedelsindustri.

I enighet med EU:s bullerlagstiftning måste arbetsgivare tillhandahålla lämpliga hörselskydd vid bullernivåer överstigande 80 dB(A). Kontinuerlig vistelse i bullernivåer över 80 dB(A) kan leda till permanenta hörselskador. Arbetar på man på en plats med mycket buller har 3M flera produkter som gör att du enkelt kan mäta bullernivån. När man vet vilken bullernivå det är på ens arbetsplats är det lätt att välja korrekt hörselskydd med 3M's färgkodade system. 

Passiva hörselskydd innehåller ingen elektronik vilket gör att de inte är kommunicerbara. De är inte heller utrustade med medhörningsförmåga. De passiva hörselkåporna passar bra till hantverkare och privatpersoner som inte har behov av kommunikation medan man bär hörselskyddet. De passiva hörselkåporna skyddar mot mycket höga bullernivåer och lågfrekvensljud och används på exempelvis flygplatser, byggarbetsplatser, skogsarbeten m.m.

Elektroniska hörselskydd är utvecklade för att användaren ska kunna kommunicera med sin omgivning under arbetet samtidigt som man skyddar hörseln mot buller. Peltor är världsledande inom aktiva hörselskydd och har produkter som gör att man kan hålla en normal konversation i mycket bullriga miljöer. Peltors hörselkåpor är utrustade med Bluetoothkoppling till mobilen, mikrofon med bullerreducering, medhörning och flera andra smarta funktioner.