• Snabba leveranser
  • Billig frakt
  • Kvalitétsprodukter
Priser inkl. moms

Epoxiprimer för grundering av betong, trä, plast och metall.

Epoxiprimer används i regel före målning med slutstrykningsfärg. Primers används för att förbättra vidhäftningen för slutstrykningsfärgen, öka underlagets hållfasthet, rostskydda metall och stål och för att binda porösa ytor som betong, tegel och trä. Med epoxi kan man få både en diffusionsöppen eller diffusionstät yta. Epoxi används bl.a. till betonggolv, grundering av båtskrov och köl, rostskyddsmålning på broar och stålkonstruktioner, grundning av chassi och mycket mer.

BP 50 Super är en vattenbaserad tvåkomponent epoxiprimer som är utvecklad för att användas som ett första steg vid målning med NM Golv 50. BP 50 Super används ytförstärker och binder betong, tegel och andra keramiska material. Epoxiprimern är diffusionsöppen vilket gör att man kan grunda både våt betong och betong där fuktvandring sker.

Lignu Impregneringsepoxi är en lågviskös transparent epoxi som används vid renovering av skadat eller rötskadat trä. Impregneringsepoxin stärker virket och förhindrar framtida röta. Lignu används tillsammans med Fill-it epoxispackel som ett system för att renovera skador i träkonstruktioner. 

NM Silo 556 är en lösningsmedelsfri lätt tixotrop epoxiplast med mycket god kemikalie- och lösningsmedelsbeständighet. NM Silo 556 används för att bygga upp porfria och täta beläggningar i tankar, silos och cisterner. Produkten kan även användas för att få täta och porfria ytor på exempelvis foderbord.

NM Grundering 560A är en lösningsmedelsfri diffusionsöppen epoxiplast med låg viskositet. Grunderingen används för att dammbinda, grunda och ytförstärka betonggolv. Vidhäftningen är absolut till betong, asfalt, klinker, tegel och bitumen. Med absolut vidhäftning menas att dragbrott alltid inträffar i underlaget.