• Snabba leveranser
  • Billig frakt
  • Kvalitétsprodukter
Priser inkl. moms

Fogmassor till glas, tak, golv, akvarier, brandskydd, tak m.m.

Specialfogmassor är en samlingskategori för produkter som är utvecklade för specifika ändamål. Våra två leverantörer av fogmassor och lim, 3M och Dana Lim, är ledande i världen och Skandinavien på lim, fog och kitt och har ett komplett utbud av produkter för byggnation och industri. Sortimentet består av högpresterande produkter som är lätta att applicera, har en lång hållbarhet och som löser problem som vanliga fogmassor inte klarar av. 

Bitumenfogmassa Taktät 543 är en svart 1-komponent bitumenbaserad tätningsmassa som används till tätningar och reparationer på tak. Takfogen har en extremt god beständighet mot vatten, UV-ljus, temperatur, nötning och lösningsmedel. Takfogmassan används exempelvis till kantlimning av takpapp, fogningar mot skorstenar och takfönster, reparation av takpapp och till allmän tätning av papp, plåt, stål metall, betong och tegel på tak och andra byggnadselement. 

Golvfogmassa 553 är en hybridfog som kombinerar det bästa av polyuretaner och silikoner. Vidhäftningen är utmärkt mot trä, målade ytor, betong, metall, kakel, klinker, sten och glas. Golvfogen är speciellt framtagen för fogning och tätning av trägolv, parkett och fogar mellan golv och andra byggnadsdelar. När fogmassan härdat kan den slipas, lackas och målas. Tål rörelser på +- 25%. Shore A 25-30.

Brandfog 567 är en MS-hybridpolymer som används till generell tätning och fogning där man önskar en extra brandsäkring. Vid händelse av bra expanderar fogmassan och tätar mot rök, gas och eld. Fire Guard MS 567 är testad enligt DS EN 1366-4:200 och uppfyller ISO 11600 HM20. Elasticitet +-20%, brottöjning 500%, Shore A 26.

Brandtätning 565 är en vattenbaserad akrylfogmassa som är utvecklad för passiv brandsäkring. I händelse av brand expanderar fogmassan och tätar mot rök, eld och gas. Brandklassifikation EL 205 min. Testad enligt BS EN 1366-4: 2010.

Epoxifogmassa 791 är en äkta elastomer som har en absolut vidhäftning till betong och andra keramiska material. Beständigheten mot fukt, kemikalier, syror, alkalier och tung belastning är mycket god. Fogmassan används främst för att foga betongelement.