• Snabba leveranser
  • Billig frakt
  • Kvalitétsprodukter
Priser inkl. moms

Mirka OSP - Slipsystem för fordonseftermarknaden

Mirka OSP (Optimized Surface Preparation) är ett system utvecklat för bileftermarknaden för slipning av lack, färg, filler, slipgrund och spackel. Det innovativa OSP systemet ersätter det traditionella sliparbetet med slipning med olika kornstorlekar och är ett enkelt 1-2-3-4 stegs program. Genom att använda OSP får man samma fina finish varje gång, man minskar förbrukningen av slipmaterial, arbetsprocessen går snabbare och det är enklare att lära sig. Mirka OSP är framtaget för reparations- och lackverkstäder som vill ha ett effektivt system för slipning av fordonslack, spackel, filler och slipgrund. 

Tack vare avancerad teknologi har MIRKAs Optimized Surface Preparation System färre arbetssteg, vilket gör att det går avsevärt snabbare att uppnå ett perfekt resultat. Mirkas nätslipsprodukter i kombination med våra ergonomiska verktyg – Mirka OS383CV och Mirka PROS650CV – ger användaren fördelar som inte kan uppnås med konventionella slipsystem. Dessutom är ytan dammfri, vilket ger en bättre visuell kontroll över arbetet.

Med konventionella slipmaterial får man ofta problem med igenfyllning och pillerbildning. Värmen som alstras gör att dammpartiklarna förs samman och bildar hårda klumpar på slipmaterialet. Klumparna gnuggas sedan in i arbetsytan och orsakar fula märken. Det extra arbete som krävs för att avlägsna dessa märken innebär slöseri med både tid och material.

En av de unika egenskaperna med nätslipprodukter är att luften fritt kan passera genom rondellen över hela ytan. Därmed leds dammet effektivt bort från slipmaterialet innan det når underlaget, vilket motverkar oönskad igenfyllning och pillerbildning och samtidigt garanterar en renare och hälsosammare arbetsmiljö.

SMART-reparationer används i allt större utsträckning för att åtgärda mindre repor och märken, och Optimized Surface Preparation System erbjuder betydande processbesparingar vid denna typ av arbeten. Tack vare produkter och verktyg som ger operatören total kontroll, är det möjligt att avgränsa och minimera arbetsytan och därmed snabbt genomföra varje enskilt steg.

MIRKAs Optimized Surface Preparation System är unikt tack vare den innovativa kombinationen av högteknologiska slipmaterial, verktyg och processer som inte kan jämföras med något annat på marknaden i dag. OSP-systemets fokus på hastighet, kontroll, enkelhet och repeterbarhet gör att traditionella metoder genast känns ineffektiva och omoderna. Här är exempel på några av fördelarna:

- Smidigt system – enkelt att lära ut, förstå och kontrollera

- Ökad snabbhet och effektivitet sparar tid och leder till förbättrad produktivitet och lönsamhet

- Bättre kontroll minimerar arbetsytan och minskar risken för överslipning

- Standardiserade steg-för-steg-processer ger en hög och jämn kvalitet vid varje reparation

- Fler arbetsmoment utförs med verktyg, vilket gör processen ännu snabbare och mindre tröttsam för operatören

- Ergonomiska verktyg är enkla att kontrollera och använda under långa perioder utan att man blir trött

- Nätslipning minimerar risken för pillerbildning och ger ett jämnt och fint repmönster ’Dammfritt’ – verkstaden blir renare, vilket minskar risken för damm i lacken och minimerar behovet av polering

- Bättre arbetsmiljö för verkstadspersonalen

- Möjlighet att följa tydliga systemparametrar vilket ger högre kvalitet och minskar risken för dyra omarbeten