Vackra Umbror och Terror till färgtillverkning och nyansering.

Vårt sortiment av bruna färgpigment består utan naturliga oorganiska jordfärgspigment. Jordfärgspigmenten bryts i regel i Italien, Spannien, Tyskland eller Frankrike och har en mustig och kraftfull karaktär. Pigmenten varierar i färg beroende på kvalitet och om de är brända eller obrända. 

Umbror är oorganiska jordfärgspigment med ett mycket högt innehåll av mangan och järnoxid. Umbrorna är närbesläktade med ockror men skilljer sig åt på grund av sitt innehåll av mangan. De bruna umbrorna finns antingen obränd eller bränd. Efter upphettning får den brända umbran får en mörkare karaktär som drar mot mörkrött. Umbrorna har dålig- medelgod täckförmåga, en utmärkt ljusstabilitet och hållbarhet och går att blanda med alla typer av pigment och bindemedel. Umbrorna används exempelvis i färgtillverkning, tillverkning av glasyrer samt för att färga betong, puts och keramik.