• Snabba leveranser
  • Billig frakt
  • Kvalitétsprodukter

Tandade spacklar för applicering av lim, fix, bruk och massor.

Välkommen till Sveriges största sortiment av tandade spackelspadar och limspridare. Produkter utvecklade för yrkesmän som ställer höga krav på hållbarhet och användarvänlighet. Tandspacklar används primärt vid arbeten med olika sorters massor (fix, bruk, tätskikt, lim, epoxi) för att få en korrekt skikttjockek på materialet. Genom att variera storleken på spackelspadens tänder kan man justera hur mycket material man ska "släppa" på ytan. Vi har ett 70-tal olika tandmönster vilket gör att vi har tänder för alla sorters limmer och fästmassor. Vi har bl.a. runt 50 st olika limspridarblad som monteras fast i limspridare PRO eller vårt golvläggarhandtag.