Tandade spacklar för applicering av lim, fix, bruk och massor.